Bodegravenboog

De Bodegravenboog is de door ondernemers in het Groene Hart vurig gewenste verbinding tussen de A12 en de N11. Verkeer tussen Gouda en Alphen moet nu bij Reeuwijk van de snelweg af en drie rotondes nemen. Dat zorgt vooral vanaf Alphen voor lange files en onveilige situaties.
Als er ergens een stuk weg nodig is om een knelpunt aan te pakken, dan moet dat. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aansluiting tussen de N11 en de A12. De zogenaamde Bodegravenboog zal zeker bijdragen aan een betere doorstroming en komt ook de verkeersveiligheid ten goede.

Het OPBR zet zich in om de politiek te overtuigen van de grote toegevoegde waarde van de Bodegravenboog.