Duurzaamheid

In het verleden is er door de commissie Duurzaamheid onder leiding van Monique van Doorn veel werk verzet om Duurzaamheid op de agenda te zetten. Tezamen met de gemeente is de Klimaatschool opgezet en is Bodegraven-Reeuwijk gelabeld als Fairtrade-gemeente.

De aanpak liep echter om verschillende redenen dood in de ambitie om in gezamenlijkheid duurzaamheidsprojecten van de grond te krijgen. Monique heeft haar taak als voorzitter neergelegd en we willen als OPBR dit thema opnieuw vorm geven.

 

Onze nieuwe aanpak is om de ondernemers beter voor te bereiden om te functioneren in een samenleving die transformeert naar duurzaam. Daarover willen we ze veel meer en beter te informeren en inzicht krijgen wat er speelt. Dat betekent:

  • Benoemen wat de huidige wetgeving is die raakt aan Duurzaam en wat er zeker aankomt.
  • Vaststellen op perceelniveau wat de Duurzaamheidstatus is
  • Vastgoed eigenaren informeren wat er gedaan kan worden en wat de impact daar van is (zowel kosten als opbrengsten) Ook inzicht in de planningshorizon van gebouweneigenaren per issue (Vervangen CV-ketel, vervangen dak, vervangen verlichting, etc.).
  • Gebruikers informeren wat er gedaan kan worden en wat de impact daar van is (zowel kosten als opbrengsten)
  • De informatie zodanig ontsluiten dat die actueel, betrouwbaar, volledig en tijdig beschikbaar is.
  • Van de overheid scenario’s vernemen welke scenario’s mogelijk zijn die voor hen leiden tot het behalen van de vastgestelde mijlpalen.
  • Ook de impact van het convenant waar regio Midden-Holland meebezig is en de daaruit voortvloeiende ideeën van ODMH (die namens landelijke en provinciale overheid uitvoerder is) moeten we in scenario’s duidelijk maken aan onze ondernemers.
  • Doorrekenen wat de impact voor pandeigenaar en gebruiker is van deze locale en nationale overheidsscenario’s (zowel kosten als opbrengsten impact).
  • Kennisplatform om informatie m.b.t. collectieve duurzaamheidsprojecten te ontsluiten en kennis te ontwikkelen per bedrijvenlocatie of groep bedrijvenlocaties.
  • Uitspreken wat er verwacht wordt van pandeigenaren, gebruikers en gemeente. (Een simpel voorbeeld is gebruikers willen wel afval scheiden, maar de pandeigenaren moeten dat wellicht faciliteren. Deze kunnen het alleen faciliteren als de gemeente daar ook de infrastructuur voor heeft geregeld.)

Als uit het ondernemersveld blijkt dat er interesse over specifieke onderwerpen zijn, dan organiseren we een lezing met de experts. Maar niet andersom. Niet iets organiseren waarvan je hoopt dat er vraag is.

Uiteraard moeten we hier de organisatie voor neerzetten om dit ondernemerskennisplatform gedegen neer te zetten met een goede communicatie naar de ondernemers. Als je je kunt vinden in deze aanpak en je zou mee willen helpen om dit vorm te geven, zend dan even een e-mail aan: Johan@VerzamelgebouwReeuwijk.nl.